بازار آپارتمان‌های زیر ده سال ساخت   1396

بررسی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در یازدهمین ماه سال جاری نشان می‌دهد همچون دیگر ماه‌های نیمه دوم سال جاری سهم معاملات آپارتمان‌های مسکونی نوساز تا ۵ سال ساخت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همچنان کمتر از ۵۰ درصد حجم معاملات یک ماه اخیر باقی مانده است.

به گزارش ملک رادار و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، این گزارش نشان می‌دهد سهم معاملات آپارتمان نوساز تا پنج سال ساخت از ۱۸ هزار و ۳۹۲ معامله انجام شده در بهمن ماه معادل ۷/ ۴۸ درصد بوده که نسبت به بهمن ماه سال گذشته معادل ۲/ ۵ واحد درصد کاهش یافته است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در مقابل کاهش سهم آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال ساخت از مجموع معاملات خرید و فروشانجام شده در این یک ماه، به سهم معامله آپارتمان‌های بیش از ۱۵ سال افزوده شده است. سهم آپارتمان‌های با قدمت بیش از ۱۵ سال از مجموع معاملات از ۱/ ۸ درصد در بهمن ماه سال گذشته به ۹/ ۱۱ درصد در بهمن ماه سال جاری رسیده است.

به گفته مشاوران املاک به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم کاهش سهم آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال از حجم معاملات در چند ماه اخیر می‌تواند افزایش نامتعارف قیمت‌های پیشنهادی این گروه از واحدهای مسکونی از سوی فروشندگان باشد. در جدول نبض بازار امروز قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان‌های نوساز تا پنج سال در مناطق مختلف شهر تهران معرفی شده‌اند. البته در میان آنها برخی قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده بیش از قیمت میانگین منطقه است.