Fabrica

فابریکا با الهام از سبکی مدرن و با دید طبیعی در ایجاد طرحی همانند پارچه تولید شده است و دارای یک سطح مات با رنگ و الگوی متنوعی می باشد که می تواند به طور گسترده ای در ایجاد سبک های مختلف در فضاهای مدرنیته استفاده شود.

جزییات محصول

اینستاگرام ما