Rotana

روتانا در دو رنگ با بافتی سطحی که یادآور سرامیک های دست ساز قرن نوزدهم است و همراه با یک طرح هندسی تاثیر گذار و پویا ارئه شده است. به طور کلی ، این پکیج برای آشپزخانه ها و سرویس هایی که با خطوط شکسته می شوند ، راه حلی برای ایجاد فضای داخلی پویا تر فراهم می کند. 

جزییات محصول

اینستاگرام ما