سرامیک آسپن

آسپن با الهام از بلوک های سیمانی مورد استفاده در ساختمان های صنعتی، مشخصه آثار طبیعی سیمان را به نمایش می گذارد. فناوری‌های دیجیتال پیشرفته در ترکیب با گرافیک‌های سه بعدی ویژه برای بازتولید حس طبیعی ای که سیمان به شما می دهد استقاده شده است.

طرح‌ها

محصولات مشابه

فهرست