پرسلان کلیف

یک نسخه معاصر از بتن، نه یک تقلید، بلکه یک بازسازی. اندازه های بسیار بزرگ، رنگ های متنوع و غبارآلود، تقریباً “آغشته” به نشانه های زمان. اثر نهایی، طرحی با دانه های ظریف و نامنظم است که یادآور ذات بتن است..

طرح‌ها

محصولات مشابه

فهرست