کاشی امپولی

دو طرح که کاملاً مکمل یکدیگر هستند که متعلق به جهان های مختلف است اما از نظر سبک و رنگ به هم نزدیک هستند. ایده این ترکیب از حوزه هنر و صنعت ناشی می شود که لمس برازنده یک دست متخصص می تواند یک ماده ناتمام را به شیء با ظرافت تصفیه شده تبدیل کند.

طرح‌ها

محصولات مشابه

فهرست