سرامیک فسیل

فسیل از شوق نوستالوژی ساختمانهای قدیمی و بتونی الهام گرفته شده است. نوع برجستگی ها و رنگ فسیل ، این حس نوستالوژی را نمایان می کند و آن را در یک طبقه بتونی جلوه می دهد که برای خانه های معاصر ایده آل است. فسیل با جنس سرامیک تولید گردیده که مناسب یرای دیوار و کف فضا های داخلی می باشد.

طرح‌ها

محصولات مشابه

فهرست