سرامیک کیسر

در بافت طرح کیسر از سنگ های رسوبی مانند سنگ بلژیکی و سنگ های صدفی الهام گرفته شده است. وجود رگه‌های متضاد ظریف، ظاهر آن را بهبود می‌بخشد و ظاهری شیک به آن می‌دهد که به خوبی با سطوحی مانند چوب، بتن و جلوه‌های فلزی الهام‌گرفته از صنعت مطابقت دارد..

طرح‌ها

محصولات مشابه

فهرست