سرامیک رتینا

رتینا ما را به دره رودخانه لز در اوبر فرانسه می برد، جایی که این سنگ کلکته استخراج شده است. تنها طراحی ترکیبی از رنگ‌های سنگ آهک سیاه و کلسیت سفید خالص می‌تواند چنین نتیجه ظریف و پیچیده‌ای را ایجاد کند. میدنایت بر هر محیطی تسلط خواهد داشت و ستاره خواهد بود.

طرح‌ها

محصولات مشابه

فهرست